SGTT.VN - Những ngày này, mực nước ở các huyện đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu đã lên gần 4m, dân trồng lúa, làm vườn trở thành “ngư dân” phấn khích trước mùa lũ từng mong đợi.