TT - Tôi ở Quảng Ngãi, muốn mua nhà ở TP.HCM. Nhà bán cho tôi đã có sổ hồng của tên người bán. Xin hỏi: các loại thuế khi mua bán nhà gồm những loại nào? Người bán giao cho tôi những giấy tờ gì và cơ quan nào xác nhận việc mua bán là hợp pháp?