Hỏi: Tôi dự định mua một nền đất ở tại quận 9, TP.HCM, theo đó sẽ ký hợp đồng viết tay và đặt cọc cho bên bán trước 50% tiền mua nền đất. Phần tiền còn lại (50%), sẽ thanh toán sau khi bên bán bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thành nghĩa vụ thuế trong vòng ba tháng kể từ ngày nhận đặt cọc. Nền đất ở này chủ đất sẽ tách ra từ thửa đất lớn của mình (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở). Xin quý báo cho biết nếu tôi mua nền đất bằng giấy tay như trên, thì cần lưu ý những gì và việc tách thửa đất để bán có được phép không? Trường hợp đã nhận đặt cọc mà hết thời hạn, chủ đất không làm được sổ đỏ hoặc không có ý định bán nữa thì có vi phạm gì không? Nguyễn Văn Lợi, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9, Tp.HCM