Không phải ngẫu nhiên mà tháng Giêng – điểm khởi đầu của mùa xuân – lại được người Việt chọn để tổ chức một lễ hội thơ ca lớn nhất trong năm. Và cũng không phải ngẫu nhiên, mùa xuân luôn tạo cho các thi nhân những cảm hứng bất tận để viết lên những thi phẩm gây xao động nhiều người.