Nam ca sĩ dành nhiều lời khen ngợi trước tài năng nhí 'bắt chước' y chang phong cách của mình.