(PL&XH) - Trong nhiều vụ trộm chó bị nhân dân bắt giữ, có vụ "cẩu tặc" bị đánh trọng thương, thậm chí đánh đến chết. Người dân đã nghĩ ra sáng kiến lập các "barie" chốt chặn ở các trục đường của xóm...