Nhiều người ví ông là báu vật của Mường Lò, điều đó không ngoa. Nhưng đối với tôi ông là pho sách cổ, một trí thức bản địa lớn nhất của người Thái đen khu vực miền núi Tây Bắc mà tôi từng gặp. Ông đang gìn giữ những báu vật thiêng liêng của người Thái đen, mảnh đất mà họ coi là “đin pẩu pú” (đất tổ của người Thái đen), tên ông là Lò Văn Biến...