Nhân dân trong tổ dân phố số 2, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) là một điển hình tiên tiến về tấn công tội phạm hình sự, trong đó bác Nguyễn Trọng Việt, tổ trưởng tổ bảo vệ khu phố này là đầu tàu trong công tác tích cực tham gia phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh Tổ quốc.