Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, có thể có những tình huống phát sinh. Vậy những tình huống đó là gì và pháp luật về bầu cử quy định về những tình huống đó như thế nào là vấn đề được nhiều thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử, những người ứng cử và cử tri quan tâm.