Hệ thống dùng để chống bó cứng bánh xe khi phanh, cho phép chiếc xe được điều khiển ngay khi nhấn phanh, không giống như hệ thống phanh truyền thống khiến xe bị trượt khi tất cả các bánh bị khóa.