Kể từ ngày 16/9/2005, tất cả vật liệu gỗ đóng gói (WPM - viết tắt của wood packing materials) hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ đều phải được xử lý nhiệt hoặc hun trùng.