Một số mẫu câu thường gặp trong tiếng anh

TiềnPhong - 

TPO - Chuyên đề trình bày những cấu trúc cơ bản hay gặp trong tiếng anh: cấu trúc mang nghĩa bao hàm, cấu trúc câu phụ họa, cấu trúc câu cầu khiến và một số cấu trúc câu khác.

Tin mới

Từ khóa liên quan