Hen phế quản là bệnh lý hô hấp rất phổ biến trong cộng đồng. Xin giới thiệu một số thuốc cắt cơn cũng như dự phòng chính hiện nay.