Chỉ vì sự chần chừ của bạn tôi đã khiến tôi đánh mất tất cả cho người đàn ông đó