Hàng loạt phim tiếp tục hoãn phát sóng để "né" Thế vận hội.