Ông Võ Văn Hớn ở xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là một trong số 53 cá nhân vừa được trao giải thưởng toàn quốc Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ nhất năm nay.