(TGĐA) - Báo giới Hàn Quốc gọi Yoon Jung Hee là “ người phụ nữ trên cả hạnh phúc”. Nổi tiếng bất ngờ liên tục ở 3 tác phẩm liên tiếp gần nhau, những tưởng Yoon Jung Hee đã xóa bỏ được sự u uất suốt 5 năm vô danh từng một mình âm thầm chịu đựng.