(ANTĐ) - Chưa đến đơn vị Phòng cháy chữa cháy của Hà Nội, tôi không thể hình dung được hết những việc mà đơn vị với chức năng vô cùng quan trọng này phải đảm nhận. Thì đơn giản là trực chiến để mỗi khi có báo động cháy là lên đường dập lửa. Hình dung nguy hiểm thì đương nhiên rồi. Khi cháy, lửa bốc điên cuồng, thiên hạ người ta chạy ra thì mình lại chạy vào, không chết là may. Nhưng, hóa ra cũng lại không đơn thuần như chúng tôi nghĩ…