Nhiều nơi vẫn chưa làm chỗ dành riêng cho người hút thuốc lá. Khu nhà hàng thuộc khách sạn New World Sài Gòn từ lâu đã dành sẵn chỗ cho người hút thuốc nhưng khách không chịu vào (!).