KTĐT - Đầu năm nay, không ít tổ chức quốc tế dự đoán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm của Việt Nam sẽ đạt khoảng 13% trong khi Quốc hội giao Chính phủ phải giữ ở mức 9%. Sau 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,52% - so với mục tiêu còn là khoảng cách khá xa.