(PetroTimes) - PV PetroTimes đã có mặt tại Thái Bình và kịp thời cập nhật diễn biến vụ việc.