(DVT.vn) - “Bài Giản dị của BS Lê Khắc Thiền chẳng phải là một đóa hoa tươi rất mực ném vào trong lẵng thơ kháng chiến đó ư?” - Xuân Diệu viết năm 1948.