- "Không hiểu vì sao ĐBQH Hoàng Hữu Phước lại có thể gay gắt đến thế, hiểu sai đến thế về biểu tình? Mong ông Phước sửa lời" - Đó là cảm xúc chung của những email gửi tới Bee.net.vn sau phát biểu của ông Hoàng Hữu Phước, ĐB TP.HCM về Luật Biểu tình. Để rộng đường dư luận, Bee.net.vn xin trích đăng các ý kiến gửi về. Các ý kiến dưới đây không thể hiện quan điểm của tòa soạn.