VH- Sau những bộ phim như 12A – 4H, Xin hãy tin em, Phía trước là bầu trời,... có một thời gian dài, phim về lứa tuổi học sinh- sinh viên hầu như vắng bóng trên sóng truyền hình.