Tuổi trẻ có nhiều nguồn vui: học tập, công việc, sự nghiệp, gia đình… Khỏe mạnh cũng là niềm vui nhưng thường không được xếp ở thứ hạng cao. Với người nhiều tuổi cũng có nhiều niềm vui khi kinh tế đầy đủ, vui với con. Thứ hạng của những nguồn vui đó ở mỗi người khác nhau, nhưng chắc chắn phần lớn người nhiều tuổi khỏe mạnh là niềm vui ở thứ hạng cao, cao hơn lớp trẻ.