“Lòng vả như lòng sung”, dù có nhiều điểm tương đồng giữa trái vả với trái sung, nhưng đương nhiên trái vả ngon hơn rất nhiều. Ăn vả đòi hỏi phải biết cách thưởng thức, tốt nhất là chế biến kèm những thức khác để tạo ra nhiều món ngon đặc sắc.