PNO - Cá chình là một loài cá ngon và quý, sống chủ yếu trong các khe suối nơi núi rừng miền Trung.