Có rất nhiều cách để cải thiện đời sống tinh thần cho các quý ông, ẩm thực là một ví dụ.