Năm nay tôi 34 tuổi, đã 8 năm nay tôi bị một triệu chứng rất khó chịu về mùa hè. Cứ đến mùa hè là hai môi tôi lại sưng tấy lên.