Đúng 9 giờ ngày 9-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã đến sân bay Vạt-tày ở Thủ đô Viêng Chăn trong sự chào đón, vui mừng của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân các dân tộc Lào và người Việt Nam đang công tác, làm ăn, sinh sống tại Lào.