(PetroTimes) – Tin từ Hải quân vùng 5, đơn vị này sẽ tổ chức họp báo 2 lần mỗi ngày để thông tin kịp thời đến cho người thân và gia đình nạn nhân.