Đã bị đuổi việc nhưng Phan Như Lê vẫn rêu rao mình có mối quan hệ đặc biệt trong ngành bưu điện, có thể lấy được sim - thẻ điện thoại giá rẻ hơn giá trị thực. Với chiêu thức này, nhiều người nhẹ dạ đã mắc bẫy nữ quái này hàng chục triệu đồng.