Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Theo đó, từ ngày 6/12, thời gian làm việc của giáo viên trong năm học là 42 tuần, thời gian nghỉ hè là hai tháng, hưởng nguyên lương và phụ cấp.