(Dân trí) - Tôi đang làm trong 1 công ty và thời gian tôi đóng bảo hiểm đã được hơn 3 tháng (từ 01/05/2011 đến ngày 04/08/2011), trong tháng 8 tôi phải thực hiện thủ thuật nạo, hút thai như vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không?