Mỗi lần đi công tác xa nhà, tôi lại có thêm một người tình mới. Không ràng buộc.