(NLĐO) - Bắt đầu từ ngày 29-4, Báo Người Lao Động mở cuộc thi “Chuyên bây giờ mới kể” trên báo in và báo điện tử dành cho bạn đọc.