(VnMedia) - Từ nay đến hết 30/11/2010, MobiFone tổ chức bộ khuyến mại đặc biệt gồm một điện thoại 3G vàmột Simcard, tài khoản ưu đãi này được thực hiện suốt năm và được áp dụng trên trên toàn quốc.