Có bao giờ bạn tự hỏi mình: Sẽ ra sao nếu 1 con... khủng long bạo chúa được thả vào giữa lòng Hà Nội?