(HNMO)- Mấy năm nay gần đây, người dân trên địa bàn 3 huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên và Thường Tín (Hà Nội) luôn mong mỏi sớm có tuyến xe khách chạy trở lại trên tuyến đường 429 (đường 73 cũ) nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân.