Chiều 6/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Đoàn Ủy ban Quy tắc Hạ viện Mỹ do ông David Dreier, Chủ tịch ủy ban dẫn đầu.