Sáng nay (29/6), Bộ Y tế đã tổ chức họp báo giới thiệu “Luật Bảo hiểm y tế” sẽ có hiệu lực vào 1/7. Theo bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, những điểm mới nhất của Luật Bảo hiểm y tế là đối tượng của bảo hiểm y tế mở rộng lên 25 nhóm, nhà nước đảm bảo chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có công, đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi.