Là smartphone hai SIM hai sóng do Viettel tự sản xuất, V8403 được bán ra từ ngày 20/10 với giá chỉ 1.5 triệu đồng.