Lần đầu bầu bí em mơ bị sảy thai là 1 tuần sau bị sảy ngay nên em rất lo lắng.