Hiện nay toàn Hà Nội có 6 trường mầm non (MN) công lập đang hoạt động theo mô hình cung ứng dịch vụ chất lượng cao trên tổng số 683 trường mầm non công lập.