(HNM) - Chỉ sau nửa năm thực hiện điểm mô hình "Thu gom, phân loại, xử lý rác thải trong sinh hoạt và làng nghề" do Trung tâm Môi trường nông thôn (Hội Nông dân Việt Nam) hỗ trợ, đến nay người dân xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã không phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, làng nghề gây ra. Đáng mừng hơn, mối đoàn kết xóm giềng ở đây đã được hàn gắn sau nhiều năm rạn vỡ do chính ô nhiễm môi trường gây nên. Đây là tiền đề quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Phương Tú.