(VOV) - Hiện nay, mô hình kinh tế của nước ta đang áp dụng đã gặp phải những rào cản, chủ yếu là bất cập trong phân cấp quyết định đầu tư, phát triển tràn lan nhiều dự án lớn mà không tính đến thực trạng cũng như hiệu quả kinh tế - xã hội…