Qua 2 năm triển khai thử nghiệm mô hình nuôi nghêu Bến Tre tại một số hộ xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), thực tế cho thấy mô hình nuôi nghêu Bến Tre đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người nuôi trồng thủy sản, năng suất thu hoạch mỗi ha trung bình đạt 30-35 tấn nghêu thương phẩm, lợi nhuận sau khi trừ chi phí gần 40 triệu đồng/ha.