Vừa qua, Ban Quản lý (BQL) Dự án Phân cấp Giảm nghèo xã Nấm Dẩn, Xín Mần (Hà Giang) đã thực hiện thành công mô hình nuôi lợn nái sinh sản. Mô hình thành công đã mở ra cho người dân trong xã hướng đi mới về phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa, hiệu quả kinh tế cao.