PN - Có mô hình kinh tế, việc làm chỉ vài chục hội viên (HV), có mô hình lại thu hút cả trăm HV. Các mô hình này đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lượt HV tại Hội LHPN Q.Bình Thạnh, giúp họ không chỉ có thu nhập mà còn có cái nghề… lận lưng.