Trước thực trạng nhiều CĐCS ngành GTVT thuộc LĐLĐ các huyện, thị xã hoạt động chưa hiệu quả, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắc Nông đã vận động chuyển giao các CĐCS này cho CĐ ngành GTVT tỉnh. Đây là mô hình được sự thống nhất cao, hứa hẹn sẽ tạo ra khí thế mới trong hoạt động CĐ.